K jakým úrazům na pracovišti nejčastěji dochází?

K jakým úrazům na pracovišti nejčastěji dochází?

I když se mají na pracovišti dodržovat pravidla BOZP, přesto dochází na mnoha místech k úrazům. K nejčastějším úrazům dochází na staveništích, kde jsou zaměstnanci doslova opředeni riziky. Na vině bývají buďto zaměstnavatelé, kteří si nenajímají služby firmy Extéria (o firmě se dočtete v referencích na internetu), nebo samotní zaměstnanci, kteří zase nedodržují povinnosti, jež jsou obsaženy v pracovně právním vztahu. Staveniště však není jediné místo, kde k četným úrazům dochází. 

Poslední průzkumy uvádí, že za posledními častými úrazy stojí hlavně neopatrnost zaměstnance nebo nedodržování pracovního postupu. To pak vede k opravdu nehezkým scénářům, které ne vždycky pokryje pojišťovna. 

Nejčastěji úrazy vznikají při běžné chůzi

Jak již bylo zmíněno, nejvíce úrazů vzniká na staveništích, kde je riziko vedle rizika. Co se týče úrazů na jiných pracovištích, tam vznikají při činnosti, při které byste to asi ani nečekali, a sice při běžné chůzi. Zaměstnanci často přehlíží nápisy “kluzká podlaha” nebo si nevšimnou nerovného povrchu, o který zkrátka a dobře zakopnou. 

K úrazům dochází samozřejmě na schodech. Schody jsou obecně velkým rizikem, a to i v domácnosti. Člověk si musí dávat pozor, aby na schodech neupadl a nezlomil si kupříkladu jednu z končetin. 

K úrazům dochází i při manipulaci s těžkými břemeny

Kromě toho, že k řadě úrazů dochází při běžné chůzi, na vině bývá také manipulace s těžkými břemeny. Pokud se přenáší těžká břemena z místa na místo, hrozí namožení páteře, také bolesti zad nebo pohmoždění rukou. Někdy vznikají i různá větší poranění, jež jsou způsobena kupříkladu odletujícími částmi při výrobě. 

V souvislosti s výrobou hrozí také poranění očí. Každý zaměstnanec by měl ze zákona využívat ochranných brýlí, které mu jsou zaměstnavatelem poskytnuty. Jen tak se předejde vzniku úrazu, který plyne z okamžiku, kdy odlétne kousek materiálu.