3 nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při bourání nemovitosti

3 nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při bourání nemovitosti

Stavba nemovitosti je sice pracná záležitost, ale nakonec se vidí opravdu krásný výsledek. Bohužel ani tento výsledek netrvá roky. Přijde den, kdy je zapotřebí nemovitost zbourat. Dochází k tomu obvykle ve chvíli, kdy má na konkrétním pozemku vzniknout další nové bydlení, případně pokud je stavba nebezpečnou pro okolí, nastupují bourací práce taktéž. Ať už se ve vašem případě schyluje k demolici z jakéhokoli důvodu, vyhněte se častým chybám.

Absence demoličního výměru

Domnívat se, že si člověk může zbourat, co chce a co uzná za vhodné, je mylné. Zapotřebí je demoliční výměr, který je pomyslným potvrzením či schválením vašeho plánu. Zejména pokud jste nemovitost předtím postavili na základě povolení, musí na základě povolení stavba být také zbourána. 

A že na základě stavebního povolení bylo postaveno prakticky všechno! Výjimkou jsou většinou menší ploty nebo zahradní kůlny, které stojí daleko vzadu za domem. V takovém případě stačí pouze ohlášení čili i tak je nutné zamířit na úřady. 

Na úřady nechodíme

V případě demolice platí, že na úřadech začínáme a také zde končíme. Zatímco na samotném počátku míříme pro povolení o demolici, po dokončení bouracích prací je klíčové přijít nemovitost vymazat z katastru nemovitostí. 

Pokud se chcete návštěvě úřadů vyhnout, tak se do demolice nepouštějte. Ovšem pokud pozemek zastavěný starým příbytkem potřebujete, holt si cestu na úřady musíte najít. 

Stavební suť odhozená do potoka

Stejně jako má zahájení demolice svá pravidla, má svá pravidla také likvidace stavební suti. Je mylné se domnívat, že zbytky po dokončených bouracích pracích můžeme odhodit prakticky kdekoliv, například do potoka za dům. 

Zákon v tomto případě hovoří jasně. Stanovuje konkrétní podmínky pro likvidaci stavební suti, která se má po dokončení prací odvézt na sběrný dvůr. V případě azbestu se dokonce musí volat specializovaná firma dříve, než dojde ke zdravotním problémům, jež materiál způsobuje.