Prodlužovací kabely a přívodní šňůry spotřebičů z hlediska BOZP

Prodlužovací kabely a přívodní šňůry spotřebičů z hlediska BOZP

Bezpečnost na pracovišti se týká také prodlužovacích kabelů a spotřebičů, upozorňuje firma Extéria, o níž se dočtete v řadě referencích a zkušenostech nejen na internetu. Ty je potřeba pravidelně kontrolovat a revidovat. Co vše je nutné zajistit? Jakou normou se v tomto případě řídit? Podívejte se na základní informace. 

BOZP v kanceláři i v provozovně

BOZP se stará o vyhledávání rizik a o jejich následnou eliminaci. Na každém pracovišti tak vyhledává a definuje potíže, které z hlediska bezpečnosti mohou nastat. BOZP a PO je pak zdrojem cenných informací, které mají za důsledek účinnou ochranu zdraví a života obyvatel. Prodlužovací kabely přitom mohou být velice nebezpečné. Hrozí riziko úrazu nebo smrti v důsledku zasažení elektrickým proudem. 

Prodlužovačku je nutné používat bezpečně

Prodlužovací kabely jsou přímo zmíněny v příloze k nařízení vlády číslo 101/2005 Sb. zde se hovoří o tom, že je nutno s nimi zacházet tak, aby nedošlo k jejich poškození. Je nutné zajistit, aby byly zabezpečeny proti překroucení žil, aby byly zajištěny proti posunutí či vytržení, nebo aby volné nevyužité zásuvky byly zakryty záslepkou.

Kontrola a revize prodlužovaček

Prodlužovací kabely a přívodní šňůry se také musí kontrolovat a revidovat. Konkrétně o tom pojednává ČSN 33 1600. V této normě se uvádí, že kontroly a revize se vztahují na prodlužovací a odpojitelné přívody. Odborná revize spotřebičů, včetně prodlužovaček, se provádí následovně: prohlídka, měření, zkouška chodu, kontrola označení, doklad o revizi. Lhůty revizí jsou stanoveny dle jednotlivých typů zařízení a jsou také uvedeny v normě ČSN 33 1600. 

Každé pracoviště je povinno pravidelně kontrolovat svá elektrická zařízení, a to v souladu s platnou legislativou. Mnohé přitom možná překvapí, že do této revize se počítají také prodlužovací kabely a přívodní šňůry. I tyto prvky je nutno pravidelně revidovat.