Zdravotní problémy, které způsobuje azbest

Zdravotní problémy, které způsobuje azbest

I když by se mohlo zdát, že se s azbestem nemůžete dostat do kontaktu, protože přece jenom je to nebezpečný materiál, se kterým se dnes už nepracuje, není tomu tak. I když byla řada budov, které obsahovaly azbest, zbourána hned, co došlo k vyhlášení, že je azbest vysoce rizikový, nebyly zbourány budovy všechny a v některých se azbest ještě stále nachází. Ať už mluvíme o zdivu nebo střešních krytinách, můžete na azbest narazit. Pokud však do něj mechanicky nezasahujete, je zcela neškodný. Jestliže však do něj zasáhnete, a to například při demolici nebo při obyčejném navrtávání obrazu, začnou se uvolňovat jeho vlákna a začne škodit vašem zdraví. 

Neustále se však mluví o tom, jak je azbest nebezpečný a že je zdraví škodlivý. Jen málokde se ale napíše, jak konkrétně škodí zdraví nebo co azbest vlastně způsobe, proč se ho musíme tak bát. Je tedy skutečně tak nebezpečný?

Problém vzniká hlavně v plicích

Obrovským problémem je fakt, že se azbest dostává především hluboko do plic. Azbest je totiž vdechován, tudíž to, co zasahuje, jsou především plíce. Azbestová vlákna v plicích vyvolávají reakci, která následovně vede ke vzniku karcinogenního bujení. 

Pojďme však být trochu konkrétní a prozraďme si konkrétní nemoci, za kterými může azbest a azbestová vlákna stát. 

Nemoci, které vznikají kvůli azbestu

Azbestová vlákna můžou například stát za vznikem karcinomu plic. Zejména u kuřáků může být riziko smrti vysoké. Azbestová vlákna však mohou stát také za azbestózou, při které se postupně nahrazuje plicní tkáň s vazivem s typickým nálezem. K tomuto onemocnění dochází většinou z důvodu dlouhodobého vystavení člověka azbestu nebo azbestovému prachu. I proto se tato nemoc může brát za nemoc z povolání. 

Azbest také může způsobovat hyalinózu pleury nebo mezoteliom pleury, což je nádorové postižení pohrudnice.