Nové trendy užívání tabáku

Nové trendy užívání tabáku

V posledních letech o nové metody užívání tabáku, které odrážejí změnu preference a návyků lidí, rozhodně není nouze. Ačkoliv inhalování dýmu z klasických balených výrobků  je stále rozšířené, pomalu se na trh dostává i několik nových forem užívání listů rostliny Nicotiana tabacum, které začínají být značně oblíbené.

Historie klasického způsobu užívání

Balené výrobky se nejvíce ve společnosti a mezi běžnými lidmi rozšířily na začátku 20. století. Rozmach nastal hlavně v souvislosti se dvěma světovými válkami. V poválečném období se pak tabákové výrobky staly módním doplňkem a nebylo moc lidí, kteří by produkty z původně americké rostliny pohrdali. Nejen kvůli regulacím, které nastaly ve druhé polovině dvacátého století, se ale později na trhu začaly objevovat moderní alternativy, mnohdy elektronické, které navždy změnily tradici:

  • Zahřívání: Náplň zařízení se zahřeje a uvolní se příslušné aromatické látky. V produktu jsou sušené sekané lístky keře rostliny Nicotiana rustica zabalené do papíru, a výrobci mohou přidat navíc i různá aromata. Procesem zahřívání vzniká aerosol, který uživatelé inhalují do plic. 
  • Žvýkání: Žvýkání je zažitý, ale ne tak úplně přesný termín. Tabák se v tomto případě nezahřívá pomocí baterie ani ohně. Uživatel si výrobek vloží do úst, většinou mezi ret a dáseň, a příslušné látky se následně uvolňují do úst a těla.
  • Vaporizéry: Jedná se o drobné přístroje, které slouží k inhalaci aerosolu vytvořeného z látek, jako je e-liquid (kapalina obsahující nikotin), byliny nebo oleje. Princip jeho fungování se může lišit v závislosti na typu používaného zařízení, ale základní mechanismus je obvykle podobný a skládá se ze zdroje energie, nádržky nebo komory na vloženou látku a senzoru nebo spínače pro aktivaci.

Co nás čeká?

Snaha o neustálou inovaci a vývoj běžných produktů je něco, co lidstvo láká od nepaměti. S možnostmi, které máme dnes, navíc posun nemíjí téměř žádné odvětví a na trhu je velké množství firem, které neustále přichází s čím dál tím dokonalejšími technologiemi a žhavými novinkami. Na ty se proto mohou těšit především milovníci nejmodernějších elektronických vymožeností a přístrojů.