Nejčastější otázky ohledně závislostí a odpovědi na ně

Nejčastější otázky ohledně závislostí a odpovědi na ně

Závislost na drogách, závislost na alkoholu, gamblerství, workoholismus – dnes nijak výjimečná slova, spíše velmi skloňovaná témata, která končí jedním jediným, a to: léčbou závislostí. Tedy v případě, že má člověk chuť a čas se od svého návyku oprostit. Je však velká škoda, že i když jsou závislosti dnes na denním pořádku, jen zřídkakdy se o nich mluví. Jsou totiž stále brány za jakési tabu, proto si pojďme odpovědět na ty nejčastější dotazy. 

Proč závislost vzniká?  

Důvodem vzniku závislosti je velmi často obyčejná nezralost, případně touha udělat dojem na druhé. Člověk se dostane do špatné party, na bujarou oslavu, nebo je případně jen sám ve velké stresové zátěži nebo v bolestech. I takové situace člověka dohání k tomu, že popadne drogu, ať už má tuhou nebo tekutou podobu.  

Jak se závislost projevuje? 

Oddálení od rodiny, omezení vztahů, omezování koníčků jsou jen další symptomy nějaké závislosti. K vůbec prvním patří touha po dané droze. Teprve poté dochází k omezení provozování nějaké aktivity, případně k útlumu běžných činností.  

Jaká jsou další stádia závislosti? 

Závislý člověk má nejdříve neutuchající chuť na nějakou drogu, protože mu přivádí kýžené pocity (velice často úlevu od bolestí nebo jiných nepříjemných stavů, také přináší pocit blaženosti a radosti). Na takových stavech se člověk velmi rychle stane závislým, a to dokonce v takové míře, že drogu postupně začne užívat ne proto, že by toužil po úlevě, ale proto, že bez ní nedokáže být.  

A to se následně odráží na vztazích nebo životním stylu.  

Je cesta ven? 

Samozřejmě. V současné době existují nejrůznější léčebné programy, do kterých může závislý v pořádku vstoupit. Člověk ale musí sám chtít a pochopit, že je skutečně závislým. Nevyléčí se ten, kdo si tuto skutečnost odpírá.  

Kromě léčebného programu musí závislý člověk cítit podporu blízkých. Ti ho většinou o nutnosti léčby přesvědčí, pokud je závislost ještě v raných stádiích.