Nové hranice minimální teploty na pracovišti

Nové hranice minimální teploty na pracovišti

Teplota na pracovišti patří bez nadsázky mezi nejdiskutovanější témata BOZP a PO. Zaměstnavatel je totiž povinen zajistit zaměstnancům takové pracoviště, které bude z hlediska BOZP splňovat bezpečnostní a hygienické požadavky včetně stanovených mikroklimatických podmínek. V souvislosti s energetickou krizí a příchodem zimního období ale došlo ke snížení hranice minimálních teplot. 

Záleží na třídě práce 

Hodnoty jsou rozdělené do několika kategorií podle toho, zda je pracoviště klimatizované či nikoliv a podle tzv. třídy práce, přičemž změny se dotknou prvních dvou tříd. Třída I zahrnuje práci vsedě s minimální pohybovou aktivitou, tedy kancelářskou administrativu, kontrolní činnost ve velínech nebo třídění drobných předmětů. Třída IIa znamená lehkou manuální práci rukou a paží (například řízení), IIb pak práci vestoje s trvalým zapojením rukou a nohou (mechanici, svářeči apod.). 

Pro třídu I nově platí minimální teplota 18 °C místo bývalých 20 °C. U třídy IIa došlo rovněž k poklesu o 2 stupně, a to z 18 na 16 °C. Třída IIb zůstává beze změny. Stejné hodnoty nově platí i pro klimatizované pracoviště, v minulosti na nich totiž minimální teplota byla ještě o 2 stupně vyšší. 

Změn se nedočkala jen pracoviště 

Změny teplot se dotýkají i dalších prostor. V šatnách dojde k poklesu z 20 °C na °18 °C, v umývárnách z 22 na 19 °C. Stejná minimální teplota je nově i ve sprchách, pro které v minulosti platila hranice 25 °C. Na toaletách může být nově místo 18 °C jen 15 °C. 

Tyto minimální teploty platí po celé topné období, tedy od 1. září do 31. května následujícího roku. Změny se kromě pracovišť dotýkají také administrativních budov, škol, mateřských škol, zdravotnických zařízení, sociálních zařízení, hotelů, restaurací, vysokoškolských kolejí a ubytoven. Cílem je snížit spotřebu energií, a to zhruba o pětinu. Maximální teploty žádnými změnami neprošly.