K čemu slouží certifikované překlady

Práce nebo vzdělání v zahraničí přináší mnoho výhod, získáte širší rozhled a naučíte se jazyk dané země, což je další bonus do životopisu, můžete se tak ucházet o více pracovních pozic. Ze zahraničí si odnášíte diplomy za vzdělání nebo doklad o zaměstnání, vše je vystaveno v daném jazyce. Jak docílit platnosti těchto dokumentů v České republice?

Co je certifikace překladu?

Certifikovaný překlad je úřední dokument, který potřebujete přeložit do nebo z cizího jazyka. I když jste dobří znalci jazyka, úřední dokumenty není možné si přeložit samostatně. Jednotlivá odvětví zahrnují často slovíčka, která nejsou běžně známá pro každého.

Navíc musí každý certifikovaný překlad obsahovat záruku, která je pro uznání pravosti dokumentu klíčová. Listiny nejčastěji využijete při setkání s úřady nebo jinou státní organizací. Často jsou certifikované překlady také označovány jako soudní překlady nebo úředně ověřené překlady.

Překlad úředních dokumentů vám poslouží v zahraničí jako platný dokument, který je uznán nejen na úřadě, jak již bylo zmíněno, ale také u zaměstnavatelů. Posloužit mohou také opačně, tedy k přeložení dokumentů, které si vezete ze zahraničí.

Kdo se překlady zabývá

Pro překlad se můžete obrátit na soudního překladatele, případně pracovní překladatelské agentury. Vyhledávejte pouze ty, které mají akreditovanou zkoušku, získáte tak mezinárodní záruku na způsobilost, objektivitu, nezávislost, a také nestrannost pracovníků.

Odbornost překladů je stanovena normami, které jsou postupně upravovány a doplňovány. Odborné překlady jsou nejčastěji vystavovány v bodech a po částech nikoli v dlouhých souvislých větách, je tomu tak kvůli udržení pravosti dokumentu.

Proces překladu soudním překladatelem

Soudní překladatel ověřený překlad zajistí soudní doložkou, která udává platnost a kulatým razítkem, které zajišťuje originalitu překladu, za který se zaručí. K překladu by měl být doložen i originál dokumentu, který se překládá.

Můžete si nechat vystavit notářsky ověřenou kopii originálu. Všechny dokumenty se následně spojí dohromady, k použití jsou možné okamžitě.

Jaké dokumenty se nejčastěji překládají

Jakýkoli důležitý překlad dokumentů je možné přeložit a použít, zpravidla se jedná hlavně o následující:

  • rodné listy,
  • oddací listy,
  • smlouvy,
  • vysvědčení, diplomy,
  • výpis z rejstříku trestů,
  • lékařské zprávy,
  • úmrtní listy,
  • výpis z obchodního rejstříku,
  • účetní a daňové doklady,
  • soudní rozsudky.

Jaké jsou ceny za překlady

Nejsou pevně stanoveny žádné hromadné ceny za překlady. Nejběžnější cenou za překlad je rozmezí mezi 400–800 Kč. Ceny se liší podle rozsahu jednotlivého překladu. Délka rozsahu se udává v 1 NS (1 800 znaků včetně mezer).

Mezi nejčastější překládané jazyka patří angličtina a němčina. Dále jsou také běžné překlady ze španělštiny, francouzštiny a ruštiny. Cizinci si mohou požádat o certifikovaný překlad např. u agentury IRS Czech, která se specializuje na pracovní povolení pro cizince.