D1

Dálniční tepna D1 a další opravený úsek

Nově otevřený opravený úsek dálnice D1 je nyní mezi exity 168 Devět křížů a 162 Velká Bíteš ve směru na Prahu opět pro dopravu. Opravený úsek je v délce 5,4 km. Vozovka je na každé straně širší o 75 cm, což zároveň přináší mnohem větší komfort pro řidiče. Čeká je cementobetonový povrch o tloušťce 28 cm, který podle stavbařů má mít životnost až v délce 30 let. Harmonogram oprav na úseku celé dálnice D1 předpokládá ukončení celé rekonstrukce do roku 2020. Maximální rozpočet je stanoven na částku 20 miliard korun. Současně se očekává, že tato horní hranice nebude vyčerpána. Díky velmi specifické situaci na dnešním trhu se již v první třetině výběrových řízení na zhotovitele podařilo dosáhnout podstatně mnoho nižších cen.

Rekonstrukce D1

Během rekonstrukce dálnice D1 byl současně také postaven nový most, jeden byl také opraven a 2 staré mosty byly celkově odstraněny. Součástí provedených prací na tomto úseku dálnice byla také oprava známého odpočívadla Devět křížů v obou směrech. Úsek vozovky také nyní lemují kamenné zídky zhotovené z takzvaných gabionů, které zde zamezí možnému přebíhání lidí, ke kterému zde docházelo. Na parkovištích byla zbudována i nová dětská hřiště, ze kterých budou mít radost rodiče a zejména i děti.

Další úseky oprav dálnice v roce 2017

Aktuální stav a další možný výhled modernizace dálnice D1 je naplánována. Rekonstrukce odstartovala v dubnu 2016 a trvala po dobu 15. měsíců. Cena stanovená podle smlouvy je v částce 685 milionů korun bez DPH. Zhotovitelem díla se stala Společnost pro modernizace D1, úsek 22, v podobě AlpineBau CZ a. s, OHL ŽS, a. s. a EUROVIA CS, a. s. Nyní jde v pořadí již o 7. zmodernizovaný úsek D1. Probíhá také soutěž o další 2úseky u ŘSD. Jestliže se podaří dokončit všechny nutné formality a sehnat podklady, měly by být další práce na opravě dalších úseků dálnice zahájeny již koncem tohoto roku. Rekonstruovaný úsek nebyl podle celkového zhodnocení nijak technologicky náročný. Problém nastal pouze ve chvíli, kdy během prací vjel nepozorný řidič do čerstvého betonu a poničil tak celých 700 m nového povrchu. Harmonogram stavby to naštěstí nijak neohrozilo a vzniklou škodu uhradily pojišťovny na základě uzavřené pojistky.