Policejní pohádky

Březen – měsíc knihy

V rámci březnové celokrajské akce moravskoslezských policistů s názvem „Čtení policejních pohádek“ se preventisté a tiskoví mluvčí opavského okresu zúčastnili nejedné aktivity, jenž byla zaměřena na prezentaci knihy s preventivní tématikou pro děti, mládež i širokou veřejnost.

Tak například začátkem měsíce března, v době jarních prázdnin, opavští policisté oddělení tisku a prevence zpříjemnili pobyt dětem a jejich přítomným rodičům na dětském oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Kromě představení každodenní práce Policie České republiky se mohla desítka posluchačů seznámit s knihou „Policejní pohádky“, která zde poté byla ponechána k dalšímu využití pro případné nové pacienty. Všichni zúčastněni obdrželi doprovodný preventivní materiál ve formě omalovánek, pexes, záložek do knih a školních rozvrhů hodin.

V průběhu měsíce března proběhly besedy se stejnou tématikou také na nižších stupních třech základních škol v okrese Opava, kterých se zúčastnilo přibližně 100 žáků.
Obdobná činnost se rovněž udála v tomto týdnu, a to ve středu 21. března 2018 v klubovně organizace Junák – Český skaut. V areálu mládežnického vodáckého střediska Poseidon na ulici Heritesové v Opavě mohly dvě desítky dětí ve věku 7 až 14 let pokládat „záludné“ otázky policejní hlídce z Obvodního oddělení v Opavě, vyzkoušet si různé policejní čepice, sáhnout si na služební obušek či pouta, vidět neprůstřelnou i taktickou vestu a osobně si vyzkoušet reflexní vestu používanou při silničních kontrolách. Zároveň byla tomuto 12. oddílu vodních žabiček prezentována kniha „Policejní pohádky“ a přítomný opavský policejní mluvčí jim přečetl dva knižní příběhy s následným poučením.
V průběhu výše zmíněných besed policisté přiblížili dětem práci kriminalistického technika a předvedli snímání otisků prstů, dále byly představeny různé části výstroje a výzbroje policistů a společný dialog se vždy nesl v duchu vlastní bezpečnosti, opatrnosti, dopravní tématiky a ohleduplnému a správnému chování jednotlivých účastníků silničního provozu.

Cílená prevence se však netýká pouze dětí a dospívající mládeže. Policisté totiž zaměřují svou činnost i na osoby seniorského věku, kterým při besedách a přednáškách představují další knižní titul moravskoslezských policistů, a to knihu „Černá kronika aneb ze soudních síní“. V polovině tohoto měsíce přijali policejní preventisté a tiskoví mluvčí Územního odboru Policie České republiky v Opavě pozvání na velmi zajímavý projekt města Vítkova s názvem „60 +“, zaměřený na bezpečnost seniorů a osob poproduktivního věku. V místním kulturním domě se sešlo pět desítek obyvatel města Vítkova a bezprostředního okolí a také čtyři desítky osob z polského partnerského města Kalety. Kromě prezentace Policie České republiky byly hlavními tématy osobní bezpečnost, používání prvků osobní bezpečnosti, bezpečná domácnost, zabezpečení bytů a domů, bezpečné chování seniorů, domácí násilí a jak mu účinně čelit, bezpečnost na akcích s větším počtem lidí, prevence a předcházení situacím ohrožující život a zdraví důchodců. V nemalé míře bylo také vycházeno ze zmíněné publikace, která byla místním seniorům ponechána k dalšímu využití a přítomným českým občanům byly předány křížovky s názvem „Policie (ne)jen seniorům“ a další související preventivní materiál.

V dubnu 2018 se připravují na teritoriu Moravskoslezského kraje obdobné aktivity zaměřené na osoby seniorského věku. Tak například v okrese Opava se bude taková to větší akce konat v pondělí 23. dubna 2018 v době od 10:00 hodin do 12:00 hodin v přízemním sále budovy Seniorcentra na ulici Rolnické č. 24 v Opavě-Kateřinkách, kam jsou místní osoby důchodového věku co nejsrdečněji zvány.