Mimosoudní řešení sporů

Spotřebitelé loni více upřednostnili mimosoudní řešení sporů

V loňském roce Česká obchodní inspekce zaznamenala 3 394 návrhů na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. V 1124 případech došlo k dohodě stran, 976 sporů bylo skončeno marným uplynutím lhůty (nedohodou). 740 návrhů bylo ze strany Oddělení ADR ze zákonných důvodů odmítnuto, ve 310 případech došlo ke zpětvzetí návrhu ze strany spotřebitele. Dohodou je tak vyřešena víc než polovina sporů, konkrétně je tomu tak v 53,5% případů, kterými se Oddělení ADR věcně zabývalo.

Pokud jde o oblast a předmět sporu, výrazně převažovaly návrhy spojené s reklamacemi spotřebního zboží. Další výraznou skupinou byly návrhy spojené s rekreačními a kulturními službami a problémy u smluv o dílo. Evidentní byl také zájem o mimosoudní řešení sporů v oblasti financí, konkrétně pak u služeb neživotního pojištění.

Česká obchodní inspekce je od 1. února 2016 oprávněna usilovat o zprostředkování mimosoudního urovnání sporu mezi spotřebitelem a podnikatelem, a to na základě novely zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z toho důvodu bylo v roce 2016 vytvořeno samostatné oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (označované zkráceně jako „oddělení ADR“). Účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je nalezení vzájemné dohody spotřebitele a podnikatele o předmětu sporu za součinnosti s ČOI. Oddělení ADR má 18 pracovníků, kteří jsou fyzicky rozmístěni na všech inspektorátech ČOI.