Staroměstská mostecká věž a její tajemství

Staroměstská mostecká věž a její tajemství

Pokud se rozhodnete navštívit Prahu, pravděpodobně vaše kroky budou směřovat na Karlův most, který je nyní bez turistů konečně volně průchodný. Karlův most se zkrátka řadí k památkám, které je nutné aspoň jednou v životě vidět. Jsou pro něj typické dvě mostecké věže, které leží na jednom a na druhém konci mostu. Podívejme se nejdříve na tu vstupní mosteckou věž, které se také říká Staroměstská mostecká věž, jelikož leží na straně směřující ke Staroměstskému náměstí. Právě tato mostecká věž totiž ukrývá řadu tajemství.  

Jestliže bychom měli zabrouzdat trochu do minulosti, řekli bychom, že Staroměstská mostecká věž patří k vůbec těm nejpůsobivějším gotickým stavbám na světě. Vybudovat ji nechal v polovině čtrnáctého století Karel IV., který samozřejmě stojí i za stavbou Karlova mostu.  

I možná proto, že se jedná o gotickou památku, ukrývá tolik tajemství a tolik záhad. Při jejím bližším zkoumání zjistíte, že v sobě ukrývá celou řadu symbolů a dalšího.  

Slunovratové mystérium 

Pokud se budete dívat na Staroměstskou mosteckou věž v době letního slunovratu, v poledne lev, který vévodí centrální ose celé věže, vrhne po velice krátkou dobu stín na erb s vyobrazenou svatováclavskou orlicí. Jedná se o jev, o jakési mystérium, ke kterému dochází jenom jednou v roce, a to právě v poledne během letního slunovratu. Ve středověku se jednalo o den, na který připadal svátek svatého Víta. 

Našli jste ledňáčka? 

Jestliže budete blíže zkoumat jednotlivé symboly na věži, najdete také ledňáčka ve věníku, který je pravděpodobně tím nejhledanějším zdobným prvkem na celé věži. Symbol se vložil jako osobní emblém českého krále Václava IV. a dokonce se k tomuto symbolu váže pověst o vysvobození panovníka, jenž byl uvězněn vzbouřenými šlechtici. Ho měla vysvobodit lazebnice Zuzana, čímž tedy zjišťujeme, proč právě ledňáček. Ten je totiž symbolem právě lazebníků.