Podomní prodejci

Podomní prodejci se nevzdávají

Přestože na území města Český Těšín platí od ledna 2013 zákaz podomního prodeje zakotven v obecně závazné vyhlášce, stále jej porušují prodejci energií. Ti cílí především na seniory. Pozitivní zprávou je, že lidé mají stál větší povědomí o svých právech a mnohem častěji kontaktují strážníky, policisty nebo úředníky ještě dříve, než se k něčemu upíší.

„Poslední případ je ze dne 21.02.2018, kdy dvě osoby kontaktovaly 83letou ženu s tím, že si musí změnit dodavatele energie a chtěli vidět poslední vyúčtování. Žena v dobré víře doklady ukázala, ale také zavolala synovi, který zalarmoval nás. Záležitost jsme již předali k přestupkovému řízení,“ popisuje českotěšínský strážník preventista Petr Glaic. Podle zákona o odpovědnosti za přestupky může být právnická i fyzická osoba potrestána pokutou do maximální výše sta tisíc korun.

Tento případ měl šťastný konec, ale vždy to tak nekončí. Podomním prodejcům jde jen o jedno, aby zákazník podepsal novou smlouvu, za kterou následně dostanou provizi. „V mnoha případech si podomní prodejci vyžádají vyúčtování a ihned začnou opisovat údaje, které jsou nutné do smlouvy s novým dodavatelem. Setká-li se občan s takovým nebo podobným případem, nejlépe když vyzve tyto osoby, aby odešly. Pokud tak odmítají učinit, může volat linku 156 (Městská policie). V případech, kdy má pochybnosti např. při odečtech, má právo si vyžádat identifikační kartu a následně si totožnost pracovníka ověřit na zákaznické lince daného dodavatele,“ doporučuje Glaic.

Městský úřad Český Těšín řeší od roku 2013 každoročně několik případů podomního prodeje, jsou to vždy prodejci energií, které se dostanou až k přestupkovému řízení. „Doporučuji lidem podomní prodejce k sobě domů nezvat, nepředávat jim žádné dokumenty. Ze své praxe mohu říci, že roste právní povědomí lidí a tito se již nebojí aktivně bránit. Oproti minulým létům, kdy jsme častěji řešili případy a stížnosti až po podepsání smluv, kdy si občané uvědomili svou chybu, nyní volají na policii nebo na úřad pro radu nebo pro poslání strážníka ještě, než něco podepíšou,“ říká vedoucí právního oddělení Městského úřadu v Českém Těšíně Alexandra Gajdzicová.

Právníci úřadu dodávají, že většinu nových prodejců odradí první přestupkové řízení a vyměřená pokuta. Jsou však mezi nimi i rekordmani, kteří už byli řešeni vícekrát. I to by mělo být pro občany varováním, že provize anebo zisky společností za každého „polapeného ptáčka“ jsou natolik rentabilní, že se hříšníkům oplatí zaplatit pokutu.