Jaký vliv mají meditační pyramidy na člověka?

Jaký vliv mají meditační pyramidy na člověka?

Už jste slyšeli o meditačních pyramidách? Jedná se nejen o krásnou dekoraci zdobící jak interiér, tak exteriér, ale je to zejména prostor, v němž se člověk dokáže uvolnit, uklidnit, zpomalit. V současné době neustálého spěchu se v člověku hromadí napětí a stres, který později vyplývá na povrch. Pokud ale budete trávit nějaký čas v meditačních pyramidách, kde budete třeba relaxovat, číst si nebo meditovat, nahromaděný stres vyprchá z vašeho těla a budete se cítit velmi příjemně a vyrovnaně. Ostatně to je jen jeden z mnoha vlivů meditačních pyramid na člověka. 

Pokud hovoříme o meditačních pyramidách, hovoříme o pyramidách energie nebo také o energetických pyramidách, o nichž se také říká, že jsou léčivé. Jenže označení ”léčivé pyramidy” je třeba brát poměrně s rezervou. Pyramidy neléčí po fyzické stránce, léčí pouze po stránce psychické – či mají vliv jen na psychickou stránku člověka. Člověk se totiž uvolní, vyrovná sám se sebou a uspořádá si myšlenky. Samozřejmě nepopíráme, že psychické vyrovnání spěje ke zdravé fyzické stránce člověka. Vše je to přece jen v hlavě. 

Jak jsme zmínili, meditační pyramida na člověka působí různě. Například dokáže člověka zbavit nahromaděného stresu a napětí, které člověka trápí. 

Jak to celé funguje?

Nejdříve je nutné si říct, jak to vlastně celé funguje. Energetické pyramidy nejsou žádnou záhadou, skrze špičku proudí do pyramidy vesmírná energie, zespodu do pyramidy proudí zemská energie a uvnitř pyramidy se energie pojí v jednu jedinou pyramidální energii, a ta právě na člověka má pozitivní účinky. 

Vliv meditačních pyramid na člověka

Jak již bylo zmíněno, pyramidální energie působí na psychickou stránku člověka, nedokážou vyléčit jeho fyzický stav. Ti, kteří si meditační pyramidy v minulosti již zkusili, jsou toho názoru, že byť krátký pobyt v meditačních pyramidách přinesl takový odpočinek, jako kdyby spali několik dlouhých hodin. Kromě toho se prý cítili jako znovuzrození.