DRFG složení investičního portfolia

DRFG diskutuje o složení portfolia investic

Hlavní ekonom investiční skupiny Davida Rusňáka pan Martin Slaný diskutuje o složení investičního portfolia a vysvětluje, zda je možné investici do nemovitostí považovat za zajímavou a hodnotí první polovinu roku 2023 z hlediska výnosnosti nemovitostních fondů.

Situace v první polovině roku 2023 podle ekonoma Rusňákovy DRFG

„Na současné situaci se podepisují dva faktory. Zaprvé stále působí vysoké úrokové sazby. Ty měly pochopitelně na trh znatelný dopad, neboť se značně prodražilo financování. A tím druhým faktorem jsou vyšší finanční náklady, které logicky odbouraly část konkurence a na trh se dostalo mnoho nových projektů,“ říká na úvod Martin Slaný ze skupiny DRFG. 

„Co se týče nemovitostních fondů? Tam za prvních šest měsíců roku 2023 lze dobře vidět, že výnosy nebudou zase až tak vysoké, jako tomu bylo v minulém roce. I tak jsou ale podstatně vyšší než v době před pandemií covidu,“ pokračuje v diskuzi. 

Musíme rozlišovat dvě části nemovitostních fondů. 

  1. Jsou zde fondy, které drží stojící aktiva, jež primárně generují výnos z nájemného.
  2. A pak jsou zde fondy generující výnos z developerských projektů, kdy právě tato developerská činnost má mnohem větší riziko než držet stávající aktivum, a tím pádem může generovat vyšší výnos.

Další faktory ovlivňující současnou situaci

„Dále se musí počítat s tím, že se u výnosů projevuje řada faktorů, které však působí až s jistým zpožděním,“ pokračuje Martin Slaný z DRFG.

„První takový efekt je nižší likvidní složka. Například u otevřených podílových fondů je to 10 %, a ta likvidita se stále úročí. Dále se ve spojení s tím, jak se průběžně zvyšovala inflace, aktuálně projevuje i indexace nájmu,“ ukončuje své povídání Martin Slaný ze skupiny Davida Rusňáka, která se dlouhodobě věnuje investičním fondům a dluhopisům

 

Autor: Michal Pecka