Díky zateplení střechy můžete ušetřit nemalé peníze

Díky zateplení střechy můžete ušetřit nemalé peníze

Lidé, kteří se snaží ušetřit peníze za energie, obvykle volí koupi solárních panelů nebo fotovoltaických systémů. Pokud jim ale teplo z domu uniká, nemusí být toto řešení natolik efektivní. V první řadě je třeba zaměřit se na to, abyste dosáhli utěsnění tepla v zimě ve vašem domě, a v létě pak zachování chladu. Naštěstí na takové stavební úkony nemusíte být sami. Stát nabízí různé dotace, jako je například dotace na výměnu oken a mnoho dalšího.

Střechou teplo také uniká

Střecha je často slabým místem zejména u starších domů. I na to stát myslí. Získat tedy můžete dotace na zateplení, jako je například zateplení střechy, obvodových zdí, podlah či stropů. Hlavní výhodou zateplení je nejenom udržení tepla uvnitř domu v zimě, ale také zachování chladu uvnitř, když je léto. Díky zateplení tedy můžeme dosáhnout hned dvojích úspor – v první řadě jsou to úspory za topení, ale také za případnou klimatizaci.

Množství ušetřené energie

Možná by vás taktéž zajímalo, kolik se dá díky zateplení střechy ušetřit. Bohužel vám nemůžeme slíbit žádné konkrétní čísla, protože závisí na spoustě faktorů. Například velikost plochy, použité materiály apod. – to všechno může značně ovlivnit konečnou spotřebovanou energii. Jednou z nejoblíbenějších variant je stříkaná pěnová izolace. Za tu zaplatíte 90 Kč/m2 při tloušťce 10 cm. Tepelná úspora přitom může činit asi 30 %.

Dotace lze získat i na novostavbu

Avšak státní dotace nejsou určeny jen pro starší domy, u kterých chcete dosáhnout určité energetické úspory. Využít je můžete i tehdy, když stavíte zcela nový dům, který bude energie čerpat prioritně z obnovitelných zdrojů. Čím úspornější dům bude, tím větší dotace můžete dosáhnout. Možnost čerpané částky je samozřejmě omezena horní hranicí, která v tomto případě činí 500 000 Kč. Stejně jako u jiných druhů dotací je ale třeba počítat s tím, že dotaci získáte až poté, co danou úsporu zaplatíte ze svého.