Co všechno obnáší demolice domu?

Co všechno obnáší demolice domu?

Demolice domu je na spadnutí, ale pořád se vám do toho nechce? Důvodem je především nevědomost toho, co bourací práce s sebou vlastně přináší. Pojďme se proto na toto téma podívat trochu blíž a prozradit si, s čím počítat a s čím nikoliv, pokud se do tohoto kroku pustíme nebo musíme pustit třeba proto, že nám dům nebo kůlna na zahradě začínají padat na hlavu.

Obíhání úřadů

Ze všeho nejdříve je nutné si uvědomit, že pokud se rozhodnete (nebo budete donuceni) pro demoliční práce, musí vám tento krok někdo schválit a posvětit. Respektive musíte získat takzvaný demoliční výměr, bez kterého se do bourání nemůžete pustit. Jinými slovy vaše první kroky budou mířit na úřady. A tam sice nikdo nechodí rád, ale v tomto případě je to nutné. 

U většiny bourání běžných staveb stačí vyplnit ohlášení odstranění stavby, v jiných případech je nutné předložit také dokumentaci a další věci, které se týkají například staveb do budoucna. Zatímco někdy je kompetentní pouze ohlášení, jindy je nutné mít doslova povolení. A zmiňované dokumenty je zpravidla nutné doplňovat při druhém zmíněném čili ve chvíli, kdy žádáte o povolení demolice stavby.

Přísná režim u staveb s azbestem

K čemu se přistupuje trochu jinak a daleko přísněji je azbest, respektive bourání staveb, v jejichž jádru se azbest nachází. Tento velmi nebezpečný materiál se v minulosti přidával do stavebních materiálů, dnes je však materiálu konec. V některých, zejména starších, budovách se však může nacházet a v takovém případě se musí povolat speciální firma, která k azbestu přistupuje tak, jak ukládá zákon i zdravotní doporučení. 

Není to levná záležitost

Opomineme-li možnost, že hrozí za nedodržení předpisů vysoké pokuty, i když bouráte nemovitost na vašem pozemku, obecně nejsou demoliční práce levnou záležitostí. Tento krok takzvaně „leze” do peněz a správní poplatky jsou skutečně tím nejmenším, co budete a můžete platit. 

Tím, že se zbourá nemovitost rozhodně nekončí vaše výdaje. Musíte také vynaložit náklady na to, abyste odvezli stavební suť do sběrného dvora.